Rešetkasto gazište sa žicom – tip F

Rešetkasto gazište sa žicom (armaturom) namenjena za teška opterećenja.

Gazište sa žicom

A – dužina;
B – širina gazišta;
a – razmak između nosećih flahova;
d – prečnik armaturne šipke;
H – visina gazišta i visina nosećeg flaha;
m – debljina nosećih flahova; n – debljina opšivnog flaha